JIJ & Ik

Het doel van het project JIJ & IK is om jongeren die dreigen uit te vallen binnen het onderwijs met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te motiveren tot het volgen van passend onderwijs en of te begeleiden naar werk. Dit doen we door de jongere te matchen met een coach die aansluit bij het ‘sport’ talent van de jongeren. De jongere krijgt een ‘ontwikkel/leerwerkplek’ bij de coach en de coach gaat de jongere intensief begeleiden. De jongeren zitten veelal in Praktijkonderwijs (PrO), bovenschoolse voorzieningen of op het Voortgezet Speciaal Onderwijs. De stichting biedt een baangarantie aan door het ruime netwerk in verschillende sectoren. Dit kan bij de stichting zelf zijn, bemiddelen naar een opleiding, een vervolgtraject, vereniging, of een andere passende werkplek. Dit alles met het doel om de kandidaat, binnen een jaar, op een plek te krijgen waar hij of zij zich verder kan ontwikkelen op persoonlijk en educatief gebied om zo een beter perspectief voor de toekomst te creëren.

Onderstaand het proces schematisch weergegeven;

Adres

Sara Burgerhartwerg 4-6,
2533 JA Den Haag

Contact

Vind ons op social media