22 maart 2020

Persbericht

Stichting introduceert project om kwetsbare jongeren te ondersteunen in corona-tijden

Project Talentenhulp zet talentvolle sportbegeleiders weer aan het werk

De komende weken blijven scholen en kinderopvang in Nederland gesloten door het heersende corona-virus. De Haagse Stichting Talentontwikkeling, die doorgaans talentvolle jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan biedt in deze sectoren, is hierdoor sterk geraakt. Alle begeleiders, trainers, docenten en onderwijsondersteuners van de stichting zitten door het corona-virus thuis zonder werk en zonder een inkomen.

Op het moment dat duidelijk werd dat de scholen en kinderopvang dicht gingen is de stichting meteen in crisisberaad gegaan om een oplossing te vinden voor haar medewerkers. Clint van der Heyden, oprichter en algemeen directeur van de stichting: “Alleen voor kinderen van ouders met vitale beroepen voor de samenleving is er plaats op de scholen en kinderopvang. Het is fijn en zeer belangrijk dat voor deze kinderen een uitzondering is gemaakt, maar het brengt ook zorgen met zich mee om bijvoorbeeld de jeugd die nu niet naar school kan, waar ouders weinig tot geen grip op hebben, die grote onderwijsachterstanden hebben en niet altijd de beste keuzes voor zichzelf maken. Aangezien de talentvolle sportbegeleiders, trainers, docenten en onderwijsondersteuners van Stichting Talentontwikkeling dagelijks werken met deze doelgroep en op dat op dit moment niet kunnen, zien wij hier een kans om zowel voor onze eigen talenten als voor deze jeugd wat te kunnen betekenen.”

De Stichting heeft in een paar dagen tijd een plan opgesteld om een oplossing te bieden voor het probleem: het Project Talentenhulp. De stichting heeft een handboek opgesteld speciaal voor de huidige situatie. In het handboek wordt gespecificeerd hoe de medewerkers veilig en verantwoord, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, kleinschalige sport- en spelactiviteiten kunnen aanbieden op locatie. De activiteiten kunnen individueel of in groepen tot maximaal vier personen worden gegeven, waarbij hygiëne de hoogst mogelijke prioriteit heeft. Het project is inmiddels gestart bij onder andere het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West VO.

Om goede handvatten te bieden aan de medewerkers is de stichting begonnen om trainingen te geven aan de hand van het handboek, zodat ze exact weten wat gedaan kan worden binnen de richtlijnen van het RIVM. Van der Heyden: “De gezondheid van onze mensen is het belangrijkste voor ons. Dat leren wij ook aan tijdens deze traingingen. Een van de voorbeelden is de Talententas die iedere medewerker van ons krijgt. In deze door ons samengestelde tas zitten hygiëneproducten die onze mensen gebruiken tijdens de activiteiten om onder andere het materiaal dat gebruikt wordt te ontsmetten.”

Naast het aanbieden van sport- en spelactiviteiten gaat de Stichting Talentontwikkeling door met het aanbieden van huiswerkbegeleiding op locatie. Ook pedagogisch bevoegde medewerkers krijgen de training om te kunnen werken volgens de geldende richtlijnen van het RIVM. De talenten van de stichting gaan de aangeleerde kennis doorgeven aan andere (onderwijs)organisaties om ook hen handvatten te bieden om de komende tijd sport- en spelactiviteiten aan te kunnen bieden aan de jeugd. Wij willen met onze kennis zo veel mogelijk jongeren helpen in deze lastige tijden” besluit Van der Heyden.

Noot voor redactie, niet ter publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Huijben, bestuurslid PR & Communicatie van Stichting

Talentontwikkeling via media@stichtingtalentontwikkeling.nl of via 085-130 3492 Het beeldmateriaal in de bijlage is rechtenvrij en mag gebruikt worden voor publicatie

Adres

Sara Burgerhartwerg 4-6,
2533 JA Den Haag

Contact

Vind ons op social media