Talen hulp

Door de recent genomen maatregelen aangaande het corona-virus zijn de scholen en kinderopvang gesloten in het land. Alleen voor kinderen van ouders met vitale beroepen voor de samenleving is er plaats op de scholen en kinderopvang. Het is fijn en zeer belangrijk dat voor deze kinderen een uitzondering is gemaakt, maar het brengt ook zorgen met zich mee om bijvoorbeeld de jeugd die nu niet naar school kan, waar ouders weinig tot geen grip hebben, die grote onderwijsachterstanden hebben en niet altijd de beste keuzes voor zichzelf maken. Gezien de talentvolle ‘sport’ begeleiders/trainers, docenten en onderwijsondersteuners van Stichting Talentontwikkeling dagelijks werkt met deze doelgroep en op dit moment geen werk heeft zien wij hier een kans om zowel voor onze eigen medewerkers als voor deze jeugd wat te kunnen betekenen. We zijn direct vol gas aan de slag gegaan om een plan uit te werken hoe de medewerkers van Stichting Talentontwikkeling hierin van betekenis kunnen zijn.

De stichting is direct aan de slag gegaan om voor onze medewerkers een handboek samen te stellen speciaal voor de huidige situatie. In dit handboek wordt gespecificeerd hoe onze medewerkers veilig en verantwoord, volgens de richtlijnen van het RIVM, hun activiteiten vorm kunnen geven. Zo hebben wij o.a. een protocol opgesteld waarmee onze medewerkers kleinschalige sport en spelactiviteiten kunnen organiseren op locatie, waarbij hygiëne prioriteit nummer één heeft. Deze sport en spelactiviteiten kunnen individueel of in groepjes tot maximaal 4 deelnemers georganiseerd worden en vinden zoveel mogelijk buiten plaats, waarbij de juiste onderlinge afstand wordt gehandhaafd. Alle medewerkers worden goed getraind omtrent hygiëne in relatie tot het corona-virus alvorens zij aan de slag gaan met de jeugd.

De ondertussen opgedane kennis kunnen wij ook overdragen op medewerkers buiten Stichting Talentontwikkeling. Wij kunnen door middel van een op maat gemaakte training de juiste handvatten bieden om de komende tijd sport en spelactiviteiten te kunnen organiseren die voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Maatwerk richting uw organisatie is hierin voor ons leidend.

Daarnaast hebben wij in ons handboek opgenomen hoe wij jongeren bij op locatie kunnen helpen en begeleiden met hun schoolwerk. Een aantal van onze medewerkers is pedagogisch bevoegd en heeft ruime ervaring in het begeleiden, ondersteunen en activeren van leerlingen. Ook hierbij geldt dat bij het begeleiden van leerlingen de geldende richtlijnen van het RIVM door onze medewerkers in acht worden genomen.

In tijden van crisis is het belangrijk om als organisaties de handen ineen te slaan en elkaar te helpen waar nodig. De talenten van Stichting Talentontwikkeling staan klaar om u te ontzorgen met op maat gemaakte oplossingen. Naast de bovengenoemde voorbeelden zullen er zeker meer manieren zijn waarbij de stichting u en uw organisatie kunnen helpen. Wij denken als stichting graag met u mee.


Maanweg 174
Gebouw C, 8ste Etage
2516 AB Den Haag

T. 085 130 3492

E. Info@stichtingtalentontwikkeling.nl

Ons gedreven team zet zich dagelijks in voor ontwikkeling van talent bij de jeugd. Uw toekomst, is dus ook ons talent!

©2023 Stichtingtalentontwikkeling