Elke zwerfjongere een thuis

Eind januari zagen we het programma; ‘De publieke tribune’ met als onderwerp ‘elke zwerfjongere een eigen huis’. Dit greep ons erg aan! We zagen direct kansen om vanuit Stichting Talentontwikkeling iets te kunnen betekenen voor deze jongeren. We kwamen al snel tot de conclusie dat deze jongeren een thuis moeten hebben, een plek waar zij echt onderdeel van zijn. Een dak boven hun hoofd met liefdevolle aandacht, een plek dat ze ‘thuis’ kunnen noemen. Waar ze wanneer mogelijk direct met hun talent binnen de stichting aan de slag kunnen, waar binnen de ‘thuis’ situatie samen gekeken wordt naar de toekomst. Ontdekken waar hun talent ligt en hoe ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen door scholing en werk. Waar ze dag en nacht kunnen zijn en pas weggaan als alles op de rit is en dan ook nog altijd weer ‘thuis’ mogen komen. We vinden het van belang dat dit ‘thuis’ in een goede en veilige wijk staat midden in de samenleving. Zo krijgen ze vanuit een veilige basis de kans zich te ontwikkelen en kunnen ze met betaald werk in eigen levensonderhoud gaan voorzien.

Concreet willen we maatwerkprojecten met toekomstperspectief bieden d.m.v. huisvesting en baangarantie. We willen op diverse plekken, te beginnen bij één, een community opzetten waar dakloze jongeren langere tijd kunnen verblijven, zodat zij daarna met voldoende bagage door kunnen stromen naar een zelfstandig bestaan. De eerste stap is gemiddeld 8 jongeren op te vangen op een mooie locatie en daar een ‘thuis’ te creëren en te zorgen voor een “familie” gevoel. Belangrijk is de jongeren het gevoel van zingeving te geven, i.p.v. “overleven”. 

Stichting Talentontwikkeling heeft contact met diverse grote ondernemingen die er voor open staan zich te committeren aan het project. Op deze manier kunnen de jongeren na een zeer korte introductieperiode waar de noodzakelijke administratieve en praktische zaken geregeld worden via de stichting aan de slag bij een ‘leerwerk’ bedrijf dat aansluit bij hun talent. Hier ontvangen zij gelijk een basissalaris. Met de mbo-aanbieders in de regio gaan wij in onderhandeling hoe in samenwerking met de bedrijven een maatwerktraject kan worden gestart en toegewerkt kan worden naar baangarantie.

Jongeren die het traject positief hebben afgesloten kunnen zich in gaan zetten voor nieuwe jongeren en wanneer hun talent daar ligt zich ontwikkelen tot bijvoorbeeld “clientondersteuner” zoals omschreven in het actieprogramma Dak – en Thuisloze jongeren 2019-2021.

Op dit moment zijn gaan we in gesprek met verschillende betrokken partijen om onze ideeën om te zetten in acties, zodat het daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. We kunnen daar alle hulp bij gebruiken. Mocht iemand dit lezen die hier wat in kan en wil betekenen neem dan contact op!

Adres

Sara Burgerhartwerg 4-6,
2533 JA Den Haag

Contact

Vind ons op social media